สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
50
   เมื่อวาน
121
   เดือนนี้
3,429
   เดือนก่อน
9,048
   ปีนี้
49,989
   ปีก่อนนี้
129,362
   รวมทั้งหมด
891,967


วารสาร สพป.สิงห์บุรี
   
ฉบับประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561
   
ฉบับประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2561
   
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
   
ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
   
ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2557
   
  ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2557-กุมภาพันธ์ 2558
   
   ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2558 - พฤษภาคม 2558
   

 

 

นายวิทยา ยางสุด
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรี



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th