สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
9
   เมื่อวาน
443
   เดือนนี้
13,526
   เดือนก่อน
12,552
   ปีนี้
104,878
   ปีก่อนนี้
159,029
   รวมทั้งหมด
688,395คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

   
 
ดร.พิเชฐร์ วันทอง
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 
นายวันชัย กล้าเอี่ยม
นางเบญญาภา กฤตพงษ์ธร
ดร.สิร์รานี วสุภัทร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายสมศักดิ์ บัวทอง
นายถวิน ทิมมา
นางทิพวรรณ เตมียกุล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัต   นางเยาวภา รัตนบัลลังค์
กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
     

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th