สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
264
   เมื่อวาน
455
   เดือนนี้
6,454
   เดือนก่อน
17,552
   ปีนี้
154,761
   ปีก่อนนี้
159,214
   รวมทั้งหมด
579,249ผู้อำนวยกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
   
 
ดร.พิเชฐร์ วันทอง
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 
นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์ นางสาวอนงค์ บุญเอี่ยม นายกฤษฎิ์ ทองคำปั้น
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวสมปอง สักการะ นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ
รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม รก.หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามฯ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
การจัดการศึกษา
 
การเงินและสินทรัพย์
   
นางสาววิมล อรัญปาน
   
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
   
     
     

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th