สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
471
   เมื่อวาน
495
   เดือนนี้
6,877
   เดือนก่อน
8,277
   ปีนี้
57,465
   ปีก่อนนี้
159,029
   รวมทั้งหมด
640,982ผู้อำนวยกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
   
 
ดร.พิเชฐร์ วันทอง
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 
นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์ นางสาวอนงค์ บุญเอี่ยม นางสุรินทร์ พวงทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวสมปอง สักการะ นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
การจัดการศึกษา
 
การเงินและสินทรัพย์
   
นางสาววิมล อรัญปาน
   
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
   
     
     

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th