สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
66
   เมื่อวาน
624
   เดือนนี้
8,691
   เดือนก่อน
9,979
   ปีนี้
83,088
   ปีก่อนนี้
129,362
   รวมทั้งหมด
925,066ผู้อำนวยกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 
 
 
นายวิทยา ยางสุด
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
092-7192494
wittaya@singprimary.go.th
 
นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ นางสาวอนงค์ บุญเอี่ยม นางสุรินทร์ พวงทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
081-8516738
nuttamon@singprimary.go.th
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
089-2428452
anong@singprimary.go.th
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
089-2428452
anong@singprimary.go.th
นางสาวสมปอง สักการะ นายสมชาย พวงโต นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานการเงินและสินทรัพย์
086-6654650
sompong@singprimary.go.th
081-8514529
phsomchai@singprimary.go.th
087-1179167
jutatip@singprimary.go.th
นางสาววิมล อรัญปาน
- -
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
089-7762317
wimon@singprimary.go.th
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
-
-
     
     

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th