สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
407
   เมื่อวาน
460
   เดือนนี้
6,469
   เดือนก่อน
11,487
   ปีนี้
94,094
   ปีก่อนนี้
159,214
   รวมทั้งหมด
518,582ฐานข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ปีการศึกษา 2555 - 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับครู/ลูกจ้าง
อื่นๆ
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2560
 
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก-เทอม2 ปี 2560  
นักเรียนขยายโอกาส-เทอม-2 ปี 2560    
จำนวนนักเรียนรายชั้น-แยกอำเภอ-เทอม2 ปี2560    
จำนวน-นร.แยกเพศ-เทอม2 ปี 2560    
ข้อมูลนักเรียนจบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 สารสนเทศครู-EMIS
ข้อมูลนักเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559    
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส    
ข้อมูลนักเรียนรายชั้น    
ข้อมูลนักเรียนเรียงตามขนาด    
ข้อมูลนักเรียนแยกเพศรายชั้น    
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2559
 
นร.ขยายโอกาส-59  
นร.รร.ขนาดเล็ก-59  
นร.รายชั้น59  
จบตามระยะเวลา 2558  
นร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558    
นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558    
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2558
 
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2558  
ทะเบียนนักเรียน ปี 2558  
ข้อมูลโรงเรียนเอกชน 10 มิถุนายน 2558    
ตารางสรุปเด็กแยก ช ญ โรงเรียนเอกช    
ที่อยู่-รร 2558    
ข้อมูลนักเรียน 10 พย.58    
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2557
 
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2557    
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557    
ข้อมูลที่อยู่โรงเรียน ปี 2557    
ข้อมูลนักเรียนพิการ ปี 2557    
ข้อมูลจำนวนครู ปี 2557    
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกอายุปีการศึกษา2557    
   
ข้อมูลจำนวน นร. ด้อยโอกาส    
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ    
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา    
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2556
 
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2556  
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2556    
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2555
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th